Arrangementer 

Markus og Johannesevangeliet på Taarnborg

Mandag den 6. og 20. november 2017 kl. 10-15

”I det sidste stykke tid, er det blevet tydeligere, hvad den moderne teologis problem egentlig er nemlig en manglende skriftforståelse. Vores hellige skrifter omgås af mange efterhånden som en bunke gamle indholdsløse aviser og anses ikke længere som bærere af en evighedens og sandhedens ånd. Derfor vil den moderne teologi heller ikke kendes ved Helligåndens myndighed, som den er bevidnet i skriften. Den vil ikke høre sandheden, men selv have lov til at sige sandheden. Og det er netop for at råde bod på denne skrækkelige tendens, vi vil vende os mod to af vores evangelier og læse dem på deres oprindelige sprog og tale om dem. Det første evangelie, vi vil tage fat på den 7. november er Markusevangeliet. Det er meningen, at man medbringer sit eget eksemplar af Det Nye Testamente på græsk, så man kan følge med, imens vi læser. Torben Bramming og Niels Dalsgaard vil stå for det overordnede ansvar for oversættelsen. Men hvis man har lyst til at oversætte et kapitel – og det håber vi, at nogle af jer godt kunne tænke jer - så kan man skrive til Niels Dalsgaard - og så vil det blive noteret.

Den 20. november læser vi Johannesevangeliet - og her gælder det samme princip. 

Overordnet er formålet med læsningen at holde teologien fast på den ånd, der er myndigheden og autoriteten, når sandheden skal forkyndes. ” 

Pris kr. 350 for begge møder eller kr. 200 per gang. Indbetales på 9738 0000832340. 
Tilmelding ved indbetaling eller henvendelse til Torben Bramming 7542 5900 eller email
tb@km.dk  


Dåbens teologi

Mandag den 15. og 29. januar 2018 kl. 10-15

Første gang er der oplæg om Augustin, Luther og Grundtvigs dåbsteologi og efterfølgende drøftelse.
Anden gang er der to oplæg om dåbspraksis og dåbsoplæring og efterfølgende drøftelse.

Mødet er lavet i samarbejde med Grundtvigsk Forum.

Pris 350 for begge møder eller 200 per gang. Indbetales på 9738 0000832340. 
Tilmelding ved indbetaling eller henvendelse til Torben Bramming 7542 5900 eller email
tb@km.dk


Taarnborgs venner

en støttekreds omkring Taarnborg - Læs mere>>


Tilbage til forsiden