Taarnborgs venner

Støttekreds
I forbindelse med ”Salmernes hus” etableres en støttekreds, ”Taarnborgs venner”. Støttekredsen etableres ikke som en forening, men vil være en kreds af mennesker med tilknytning til Taarnborg.

Medlemsarrangementer
Årligt arrangement på Taarnborg med mulighed for at træffe forfattere/kunstnere bag udgivelserne
(Begrænset tilmelding)
Salmesangsarrangementer på Taarnborg og andre steder i landet

Medlemsfordele
2 bøger pr. medlemskab i serien ”Salmernes hus” 
Rabat (30%) på gruppebesøg

Årlig medlemsbetaling 
Enkelt (1 person): kr. 250 Dobbelt (2 personer på samme adresse): kr. 350 
Foreninger: kr. 3000,- 

Støttekredsens formål
”Taarnborgs venner” ikke en forening men en støttekreds med det formål
- at støtte formidlingen af og kendskabet til Brorson og Ribe
- at styrke den danske salmetradition
- at udbrede interessen for Taarnborgs virke 

Indmeldelse: pr. mail info@taarnborg-ribe.dk eller tlf. 75425900

Taarnborg
Taarnborg midt i Ribe har siden etableringen i 2004 dannet ramme om en række arrangementer med udgangspunkt i samledigteren Hans Adolf Brorson (1694-1764), som boede på Taarnborg. Formidlingen omfatter også tiden, som leder frem til 1700-tallet og inddrager husets historie, som går tilbage til renæssancen. I spidsen for Taarnborgfondets bestyrelse står Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Ny Carlsbergfondet. Den daglige ledelse forestås af præsteparret Bente og Torben Bramming. 

Salmernes hus
”Salmernes hus” er Taarnborg nye tiltag, som sætter fokus på den danske salme som fælleseje i kulturel forstand. Samtidig vægtes også salmens betydning for den enkelte, hvor salmernes ord inspirerer til fordybelse. Gennem en bred satsning på bogudgivelser og arrangementer skal ”Salmernes hus” rejse sig over de næste fem år. Projektet peger frem mod 2014, som er 250-året for Hans Adolf Brorsons død. 

15 nyfortolkninger
I løbet af de kommende fem år udgives en række mindre bøger, hvor skribenter udvælger en salme og nyfortolker denne. Bøgerne er desuden forsynet med nye illustrationer skabt til salmen. Nyfortolkningerne bliver således til takket være en gruppe af vor tids digtere, forfattere, kunstnere og fotografer. 

Arrangementer
I forhold til ”Salmernes hus” holdes løbende en række musikalske arrangementer, hvor salmerne indgår. Foruden koncerter vil der være arrangementer, der skal bidrage til glæden ved fællessang gennem både fastholdelse og fornyelse af salmetraditionen. Taarnborgs aktiviteter henvender sig bredt til kirkeligt og historisk interesserede. Blandt grupper, der besøger Taarnborg, er der menigheder, studerende, konfirmander, foreninger og institutioner på udflugt. Der tilrettelægges særlige arrangementer som foredrag, udstillinger og musikalske arrangementer, som er åbne for alle.