taarnborg ribe

Bøger og udgivelser

Forlaget Taarnborg samt Bente og Torben Bramming har udgivet en række bøger, der alle relaterer sig til litteratur, kunst og historie omkring Taarnborg, Ribe og Sydvestjylland. Taarnborgs egne udgivelser kan rekvireres mod den angivne pris plus levering. Kontakt os gerne her.

 

Taarnborg – midt i Ribe (2004)

Artikler om Taarnborg, Brorson og Ribe. Bogen blev udgivet, da Taarnborg åbnede efter den omfattende restaurering. Artikler af bl.a. Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Joakim Garff, Steffen Søndergaard og Torben Bramming. Rigt illustreret med fotos af Janne Klerk.

Udgivet af Forlaget Rhodos. Pris: 150 kr.

Ribe og deromkring (2006)

Af Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Takketale givet i forbindelse med Nørregård-Nielsens tiltrædelse som æresborger i Ribe. Skriftet beskriver hans forhold til byen gennem opvækst og voksenliv.

Udgivet af Taarnborg. Pris: 150 kr.

Taarnborg (2008)

Af Torben Bramming. Husets historie og centrale begivenheder fra 1509 til 2008, hvor Realdania By og Byg overtog Taarnborg.

Udgivet af Realdania.

Fire store ripensere (2009)

Af Torben Bramming. Historien om de fire store ripensere Hans Tavsen, Peder Hegelund, Anders Sørensen Vedel og Hans Adolph Brorson.

Udgivet af Taarnborg. Udsolgt.

Litteraturhistorier fra Ribe (2009)

Red. Anne Marie Mai og Torben Bramming. Bogen beskriver den litteratur, som er opstået i Ribe med særlig vægt på 1700-tallet og byens lærde miljøer.

Udgivet af Syddansk Universitetsforlag. Kan købes hos forlaget.

Heksenes by (2011)

Af Torben Bramming. Historien om hekseprocesserne i Ribe fra 1572 til 1652.

Udgivet af Taarnborg. Udsolgt.

Korsnedtagelsen (2013)

I bogen ser man Peter Brandes akvareller med motiv fra Ribe Domkirkes tymbanon med korsnedtagelsen. Hans Edvard Nørregård-Nielsen har skrevet indledning om kunstværket.

Udgivet af Taarnborg. Pris: 100 kr.

Ingemanns by  (2013)

Af Torben Bramming. Ingemann har aldrig været i Ribe, men alligevel er det hans historiske romaner, der har præget byen, da den i slutningen af 1800-tallet blev gjort til en turistby. Man ser de i vejnavne og restaureringspolitikker.

Udgivet af Taarnborg. Pris: 150 kr.

Mod lyset – Rued Langgaard, musikken og symbolismen  (2014)

Af Esben Tange. Med udgangspunkt i en række af Langgaards symfonier betones lysfylden i værkerne og det fortolkes, hvordan det guddommelige lys hos Langgaard omskrives til toner. Derudover beskrives hans inspiration fra samtidige billedkunstnere: Rudolph Tegner, Julius Paulsen. J.F. Willumsen og Edward Weie.

Udgivet af Taarnborg. Pris: 150 kr.

Brorson – Sjælens digter (2015)

Af Bente og Torben Bramming. En rigt illustreret Brorson-biografi med vægt på Brorsons salmer og på stederne, hvor han levede og virkede. Bogen er samtidig et opgør med opfattelsen af, at tro og viden var modsætninger for Brorson og pietisterne.

Udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag. Udsolgt, men genoptrykkes 2021.

Rantzau – Den hellige kriger (2016)

Af Torben Bramming. En biografi over hærføreren for Christian 3., som sejrede i Grevens Fejde. Johan Rantzau var lensmand i Ribe fra 1537-1540, og hans niece blev gift med Oluf Munk og beboede med ham Taarnborg. Bogen argumenterer for, at reformationen ikke var oplysningstidens børnehave, men middelalderens svendestykke.

Udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag. Udsolgt fra forlaget, men kan købes hos Bog & Idé i Ribe for 75 kr.

Da vikingerne mødte korset (2018)

Af Torben Bramming. Bogen er en biografi over Ansgar, der omkring 855 byggede den første kirke i det nuværende Danmark. Bogen argumenterer for, at kristendommen voksede nedefra og skabte kirke 100 år før Harald Blåtand ”gjorde danerne kristne”. I 2018 åbnede en rekonstruktion af Ansgars kirke ved Ribe VikingeCenter, og foran Ribe Domkirke står i dag Hein Heinsens dramatiske skulptur af Ansgar.

Udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag. Kan købes hos forlaget.

Heksene og den perfekte hofmand (2021)

Af Torben Bramming. Bogen handler om hekseprocesserne set gennem Ribes lensmand Albert Skeel, der var udtryk for renæssancens høje dannelse og alligevel troede på hekse. Bogen argumenterer for, at det ikke var kirken, som stod bag ribeprocesserne, men at det var datidens videnskab i den angiveligt oplyste renæssance, der lagde grundlaget for magitro. Det skete ikke i den såkaldt mørke middelalder.

Udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag. Kan købes hos forlaget.

Salmernes hus (2009 – 2014)

En bogserie på i alt 17 bind. I hvert bind belyser en forfatter og en kunstner sammen en salme.

Thomas Kingo: Far verden, far vel
Tekst: Ulrik Høy, illustrationer: Peter Brandes

HA Brorson: Når mit øje træt af møje
Tekst: Steen Kaalø, illustrationer: Per Bak Jensen

HA Brorson: Kom regn af det høje
Tekst: Bo Hakon Jørgensen, illustrationer: Sys Hindsbo

NFS Grundtvig: Der er et land så kosteligt
Tekst: Ida Jessen, illustrationer: Janne Klerk

NFS Grundtvig: Påskeblomst, hvad vil du her?
Tekst: Kåre Gade, illustrationer: Anne Marie Ploug

HA Brorson: Guds igenfødte nylevende sjæle
Tekst: Keld Zeruneith, illustrationer: Per Kirkeby

BS Ingemann: Morgen- og aftensange
Tekst: Henrik Wivel, illustrationer: Kirsten Klein

NFS Grundtvig: I al sin glans nu stråler solen
Tekst: Erik A. Nielsen, illustrationer: Hanne Mailand

NFS Grundtvig: De levendes land
Tekst: Jens Smærup Sørensen, illustrationer: Per Bak Jensen

Jakob Knudsen: Tunge, mørke natteskyer
Tekst: Henrik Wigh-Poulsen, illustrationer: John Olsen

NFS Grundtvig: Det kimer nu til julefest
Tekst: Bente Hansen, illustrationer: Maja Lisa Engelhardt

NFS Grundtvig: Der sad en fisker så tankefuld
Tekst: Lars Ebbensgaard, illustrationer: Per Bak Jensen

Thomas Kingo: Rind nu op i Jesu navn
Tekst: Erik Norman Svendsen, illustrationer: Per Bak Jensen

KL Aastrup: Gør dig nu rede kristenhed
Tekst: Elof Westergaard, illustrationer: Poul Skov Sørensen

Thomas Kingo: Som den gyldne sol frembryder
Tekst: Else Marie Bukdahl, illustrationer: Kirsten Klein

NFS Grundtvig: Tag det sorte kors fra graven
Tekst: Margrethe Auken, illustrationer: Jytte Rex

Birgitte Boye: Med største pragt nature gik 
Tekst: Anne-Marie Mai, illustrationer: Benny Dröscher

Udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag og Taarnborg. Udsolgt fra forlaget.

 

Taarnborg i Ribe er en af Danmarks fineste og bedst bevarede renæssancebygninger. Taarnborg var hjem for salmedigteren Brorson.

Taarnborgfondet afholder arrangementer med udgangspunkt i litteratur og historie samt udgiver bøger.

Der er kun offentlig adgang til Taarnborg i forbindelse med arrangementer m.v.

Taarnborg er istandsat af og ejes af Realdania By & Byg.

Billede på denne underside: Realdania By & Byg.

Taarnborg
Puggaardsgade 3
6760 Ribe

Kontakt

©Taarnborg 2021 · VOSTOK kommunikation